КРЕМЕНЕЦЬКІ КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ

ISSN 2311-262X

Вельмишановні колеги!

Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 8-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії» (2018).

Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html)CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

Мета збірника наукових праць – об’єдати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.

2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.

3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.

4. Компаративна поетика та генологія.

5. Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.

6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

Інформ._лист_-_Кременецькі_компаративні_студії-Вип._8._-_2018.PDF (349564)
 

 

КРЕМЕНЕЦКИЕ КОМПАРАТИВНЫЕ СТУДИИ  

ISSN 2311-262X

Многоуважаемые коллеги!

Гуманитарный факультет Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии имени Тараса Шевченко (Украина) приглашает Вас принять участие в 8-м выпуске ежегодного сборника научных трудов «Кременецкие компаративные студии» (2018).

Журнал индексируется в международных наукометрических базах Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html), CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

Цель сборника научных трудов – объединить ученых для обмена мнениями по вопросам современного исследования литературных и языковых явлений в компаративном аспекте. В ходе заочной дискуссии предполагается рассмотреть широкий круг актуальных проблем:

1. Теоретико-методологические проблемы сравнительного литературоведения и языковедения.

2. Сравнительно-типологический и генетико-контактный аспекты компаративистики.

3. Сравнительное литературоведение в  пространстве и во времени.

4. Компаративные поэтика и генология.

5. Интердисциплинарность в сравнительном литературоведении и языковедении.

6. Компаративный подход в переводоведении и лингвистике.

Информ._лист_-_Кременецкие_компаративные_студии-Вып._8_-_2018.PDF (339,1 kB)

KREMENETS COMPARATIVE STUDIES     

ISSN 2311-262X

Dear Colleagues!

The Department of Humanities at Taras Shevchenko Regional Humanitarian Pedagogical Academy of Kremenets (Ukraine) invites you to submit a paper to the 7th annual scientific journal “Kremenets Comparative Studies” (2017).

Kremenets Comparative Studies is indexed in  Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html),, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

The aim of the scientific journal is to unite literary critics in order to exchange opinions on modern research of the literary phenomena in comparative aspect. During extra-mural discussion a wide range of current tendencies and conceptions are to be observed, in particular

1.  Theoretical and Methodological Conceptions of Modern Comparative Literature and Linguistics.

2.  Comparative-Typological and Contactological Aspects of Comparative Literature.

3.  Comparative Literature in Time and Space.

4.   Comparative Poetics and Genology.

5.  Interdisciplinary Approach in Comparative Literature and Linguistics.

6.   Comparative Approach in Translation Studies and Linguistics. 

CFP-Kremenets_Comparative_Studies-Vol._8-2018.PDF (227,1 kB)

   KRZEMIENIECKIE STUDIA KOMPARATYSTYCZNE    

ISSN 2311-262X

Szanowni Państwo!

Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina) zaprasza do wzięcia udziału w VII wydaniu corocznego zbioru prac naukowych Krzemienieckie studia komparatystyczne (2017).

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html), CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for Researchers and Publishers), InfoBase Index.

Celem zbioru prac naukowych jest wymiana poglądów literaturoznawców w ramach współczesnych badań zjawisk literackich w aspekcie komparatystycznym. W trakcie korespondencyjnej dyskusji zostaną rozstrzygnięte aktualne problemy:
1. Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej komparatystyki.
2. Prównawczo-typologiczny i genetyczno-kontaktowy aspekt komparatystyki.
3. Porównawcze literaturoznawstwo w czasie i przestrzeni.
4. Komparatystyczna poetyka i genologia.
5. Interdyscyplinarność w literaturoznawstwie porównawczym.
6. Komparatystyczne podejście w tłumaczeniach i lingwistyce.

CFP-Krzemienieckie_studia_komparatystyczne-N_8-2018.PDF (353,3 kB)

 
 

Опитування

Чи подобається Вам наш новий веб-сайт?

Загальна кількість голосiв 157

Розсилка листів

Підпишіться на нашу розсилку:

ВІДГУКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Маєте будь-які запитання щодо нашого часопису? Без вагань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш науковий часопис ще кращим. 

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ НОВОМУ САЙТІ!

З 2014 р. працює наш новий веб-сайт, де, окрім інформації про часопис, Ви зможете знайти огляд попередніх випусків. Ми з радістю триматимемо Вас в курсі подій, що відбуваються найближчим часом. Не забувайте відвідувати наш сайт, щоб дізнатися про останні новини.