КРЕМЕНЕЦЬКІ КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ

ISSN 2311-262X

Гуманітарний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у формуванні IX-го випуску філологічного часопису «Кременецькі компаративні студії».

Мета збірника наукових праць – об’єднати науковців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у компаративному аспекті, а також загального літературознавства та мовознавства. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

1.        Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.

2.        Порівняльний, імагологічний, постколоніальний, інтертекстуальний та рецептивний аспекти компаративістики.

3.        Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.

4.        Контрастивна лінгвістика.

5.        Загальне літературознавство та лінгвістика.

6.        Перекладознавство.

7.        Зарубіжні літератури: поетика, теорія та історія.

Часопис індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (ICV 2017: 58.62)(https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html).

Інформ._лист_-_Кременецькі_компаративні_студії-Вип._9._-_2019.PDF

 

 

КРЕМЕНЕЦКИЕ КОМПАРАТИВНЫЕ СТУДИИ  

ISSN 2311-262X

Гуманитарный факультет Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии имени Тараса Шевченко (Украина) приглашает Вас принять участие в IX-м выпуске ежегодного сборника научных трудов «Кременецкие компаративные студии».

Цель сборника научных трудов – объединить ученых для обмена мнениями по вопросам современного исследования литературных и языковых явлений в компаративном аспекте, а также общего литературоведения и языкознания. В ходе заочной дискуссии предполагается рассмотреть широкий круг актуальных проблем:

1. Теоретико-методологические проблемы сравнительного литературоведения и языковедения.

2. Сравнительный, интертекстуальный, имагологический, постколониальный и рецептивный аспекты компаративистики.

3. Интердисциплинарность в сравнительном литературоведении и языковедении.

4. Контрастивная лингвистика.

5. Общее литературоведение и лингвистика.

6. Переводоведение.

7. Зарубежные литературы: поэтика, теория и история.

Журнал индексируется в Index Copernicus International

(ICV 2017: 58.62) (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html).

Информ._лист_-_Кременецкие_компаративные_студии-Вып._9_-_2019.PDF

KREMENETS COMPARATIVE STUDIES     

ISSN 2311-262X

Dear Colleagues!

The Department of Humanities at Taras Shevchenko Regional Humanitarian Pedagogical Academy of Kremenets (Ukraine) invites you to submit a paper to the 9th annual scientific journal “Kremenets Comparative Studies”.

The aim of the scientific journal is to unite literary critics in order to exchange opinions on modern research of the literary phenomena in comparative aspect. During extra-mural discussion a wide range of current tendencies and conceptions are to be observed, in particular:

1.  Theoretical and Methodological Conceptions of Modern Comparative Literature and Linguistics.

2.  Comparative, Imagological, Postcolonial, Receptive and Intertextual Aspects of Comparative Literature.

3.  Interdisciplinary Approach in Comparative Literature and Linguistics.

4.  Contrastive Linguistics.

5.  General Literary Studies and Linguistics.

6.  Translation Studies.

7.  World Literatures: Poetics, Theory and History.

“Kremenets Comparative Studies” is indexed in Index Copernicus International

(ICV 2017: 58.62) (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html).

CFP-Kremenets_Comparative_Studies-Vol._9-2019.PDF

   KRZEMIENIECKIE STUDIA KOMPARATYSTYCZNE    

ISSN 2311-262X

Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina) zaprasza do wzięcia udziału w IX wydaniu corocznego zbioru prac naukowych Krzemienieckie studia komparatystyczne (ISSN 2311-262X).

 

Celem zbioru prac naukowych jest wymiana poglądów literaturoznawców w ramach współczesnych badań zjawisk literackich w aspekcie komparatystycznym. W trakcie korespondencyjnej dyskusji zostaną rozstrzygnięte aktualne problemy:

 

1.        Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej komparatystyki.

2.        Aspekty porównawcze, postkolonialne, intertekstualne, imagologiczne i receptywne komparatystyki.

3.        Interdyscyplinarność w literaturoznawstwie porównawczym.

4.       Lingwistyka porównawcza.

5.       Językoznawstwo ogólne i lingwistyka.

6.       Przekładoznawstwo.

7.       Literatura światowa: poetyka, teoria i historia.

Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus International .

 

Опитування

Чи подобається Вам наш новий веб-сайт?

Загальна кількість голосiв 178

Розсилка листів

Підпишіться на нашу розсилку:

ВІДГУКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Маєте будь-які запитання щодо нашого часопису? Без вагань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш науковий часопис ще кращим. 

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ НОВОМУ САЙТІ!

З 2014 р. працює наш новий веб-сайт, де, окрім інформації про часопис, Ви зможете знайти огляд попередніх випусків. Ми з радістю триматимемо Вас в курсі подій, що відбуваються найближчим часом. Не забувайте відвідувати наш сайт, щоб дізнатися про останні новини.