КРЕМЕНЕЦЬКІ КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ

ISSN 2311-262X

Вельмишановні колеги,

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка та громадська організація «Волинські культурні ініціативи» запрошують Вас взяти участь у формуванні XIІІ-го випуску філологічного часопису «Кременецькі компаративні студії».

Мета редколегії часопису – об’єднати філологів-науковців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у компаративному аспекті, а також проблематики загального літературознавства та мовознавства. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:

1.        Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства та мовознавства.

2.        Порівняльний, імагологічний, постколоніальний, інтертекстуальний і рецептивний аспекти компаративістики.

3.        Інтердисциплінарність у порівняльному літературознавстві та мовознавстві.

4.        Контрастивна лінгвістика.

5.        Загальне літературознавство та лінгвістика.

6.        Перекладознавство.

7.        Зарубіжні літератури: поетика, теорія та історія.

8.        Світове кіно як наративне мистецтво.

9.        Гендер та ідентичність у літературі та мові.

Часопис індексується у міжнародній наукометричній базі

Index Copernicus International  (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html)

Інформ. лист - Кременецькі компаративні студії-Вип. 13-2024.pdf (234946)

 

KREMENETS COMPARATIVE STUDIES     

ISSN 2311-262X

Dear Colleagues,

Taras Shevchenko Regional Humanitarian Pedagogical Academy of Kremenets and NGO “Volyn Cultural Initiatives” (Ukraine) invites you to submit a paper to the 13th annual scientific journal “Kremenets Comparative Studies”.

The aim of the scientific journal is to unite philologists in order to exchange opinions on modern researches of literary and linguistic phenomena in a comparative aspect. The journal encourages submission in but not limited to the subjects of comparative literature and linguistics:

1.  Theoretical and Methodological Conceptions of Modern Comparative Literature and Linguistics.

2.  Imagological, Postcolonial, Receptive and Intertextual Aspects of Comparative Literature.

3.  Interdisciplinary Approach in Comparative Literature and Linguistics.

4.  Contrastive Linguistics.

5.  General Literary Studies and Linguistics.

6.  Translation Studies.

7.  World Literatures: Poetics, Theory and History.

8.  World Cinema as Narrative Art.

9.  Gender and Identity in Literature and Language.

 “Kremenets Comparative Studies” is indexed in Index Copernicus International  (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html).

CFP-Kremenets Comparative Studies-Vol. 13-2024.pdf (183677)

   KRZEMIENIECKIE STUDIA KOMPARATYSTYCZNE    

ISSN 2311-262X

Szanowni Państwo,

Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu oraz organizacja publiczna “Wołyńskie Inicjatywy Kulturalne” (Ukraina) zaprasza do wzięcia udziału w XIIІ wydaniu corocznego zbioru prac naukowych Кременецькі компаративні студії (Krzemienieckie studia komparatystyczne) (ISSN 2311-262X).

Celem zbioru prac naukowych jest wymiana poglądów autorów w ramach współczesnych badań zjawisk filologicznych w aspekcie komparatystycznym. W trakcie korespondencyjnej dyskusji zostaną rozstrzygnięte aktualne problemy:

1.        Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej komparatystyki.

2.        Aspekty porównawcze, postkolonialne, intertekstualne, imagologiczne i receptywne komparatystyki.

3.        Interdyscyplinarność w literaturoznawstwie porównawczym.

4.       Lingwistyka porównawcza.

5.       Językoznawstwo ogólne i lingwistyka.

6.       Przekładoznawstwo.

7.       Literatura światowa: poetyka, teoria i historia.

8.       Kino światowe jako sztuka narracyjna.

9.       Płeć i tożsamość w literaturze i języku.

Czasopismo jest indeksowane w

Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html)

 

Опитування

Чи подобається Вам наш новий веб-сайт?

Загальна кількість голосiв 299

Розсилка листів

Підпишіться на нашу розсилку:

ВІДГУКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Маєте будь-які запитання щодо нашого часопису? Без вагань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш науковий часопис ще кращим. 

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ НОВОМУ САЙТІ!

З 2014 р. працює наш новий веб-сайт, де, окрім інформації про часопис, Ви зможете знайти огляд попередніх випусків. Ми з радістю триматимемо Вас в курсі подій, що відбуваються найближчим часом. Не забувайте відвідувати наш сайт, щоб дізнатися про останні новини.