Вийшов 8 випуск!

«Кременецькі компаративні студії», які видає кафедра іноземних мов і методики їх викладання гуманітарного факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, образно кажучи, набирають обертів і забезпечили собі широкий авторсько-читацький інтелектуальний простір, що охоплює країни Європи й Азії від Польщі та Словаччини – до середньоазійських країн, Азербайджану і Туреччини.

У VІІІ випуску «Студій…» – 53 наукових публікації 58 авторів із 7 країн. Видання вийшло під редакцією доктора філологічних наук, доцента Дениса Чика та відповідального редактора, кандидата філологічних наук, доцента Олени Пасічник.

Ця об’ємна книга (516 сторінок тексту) відкривається розділом «Сучасні проблеми порівняльного літературознавства». Аналітики-літературознавці науково-освітніх установ України, Білорусі, Азербайджану та Польщі ведуть дискурс із питань компаративного осягнення письменства в історії літератури, зв’язків між національними літературами, висвітлюють авторські стратегії в літературних текстах, заглиблюються в такі актуальні літературні зони, як інтертекст, традиції та інновації в літературному процесі, сюжетно-композиційні особливості, наратологічні контрасти і психоідеологічні полюси художніх текстів, полемізують про компаративний аналіз літературних творів представників різних національних літератур як засобу усвідомлення культурно-національної ідентичності.

 «Актуальні проблеми загального літературознавства» – предмет дослідження авторів другого розділу «Студій…». Фахівці висвітлюють поетику літератури модернізму, гіпертекст у сучасній літературі, імагологічний дискурс у літературному просторі, художню інтерпретацію екзистенційних ідей у творах окремих письменників, поліфонію між культурами. Науковці звертаються до проблем архетипно-міфологічної рецепції персонажів прозових творів, до характеристики обрядів у фольклорі та до аналізу жіночих образів у національних літературах.

Тема наступного розділу – «Компаративний підхід у перекладознавстві». Тут розглядаються стратегії відтворення розмовних фразем в українських перекладах, граматичні трансформації в українсько-російських перекладах правознавчих текстів, особливості англомовного перекладу української поезії та інші спеціальні питання. Компаративний аналіз національно-культурних особливостей лексем національних варіантів англійської мови, визначення особливостей слів-символів та фразеологізмів у різних мовах, дослідження семантичної типології афоризмів у сучасній лінгвістиці та полісемічних суспільно-політичних інтерлексем різних мов, вияснення специфіки вживання фахової лексики в окремих соціально-побутових сферах та інші проблеми склали зміст розділу «Сучасна компаративна лінгвістика: проблеми і перспективи».

До «Актуальних проблем загальної лінгвістики» увійшли питання мовної об’єктивації цінностей як способу відображення картини світу, становлення правописних норм української мови, ролі епітетів у відтворенні емоційних станів персонажів літературних творів, дефінітивного статусу наукового дискурсу на тлі суміжних понять і термінів, конотативного аспекту семантики фразеологічних одиниць із компонентами-іменниками та інші. 

@ Газета "Замок" КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2018

ВІДГУКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Маєте будь-які запитання щодо нашого часопису? Без вагань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш науковий часопис ще кращим. 

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ НОВОМУ САЙТІ!

З 2014 р. працює наш новий веб-сайт, де, окрім інформації про часопис, Ви зможете знайти огляд попередніх випусків. Ми з радістю триматимемо Вас в курсі подій, що відбуваються найближчим часом. Не забувайте відвідувати наш сайт, щоб дізнатися про останні новини.