О nas

Celem zbioru prac naukowych Krzemienieckie studia komparatystyczne (ISSN 2311-262X) jest wymiana poglądów literaturoznawców w ramach współczesnych badań zjawisk literackich w aspekcie komparatystycznym. W trakcie korespondencyjnej dyskusji zostaną rozstrzygnięte aktualne problemy:

1.        Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej komparatystyki.

2.        Aspekty porównawcze, postkolonialne, intertekstualne, imagologiczne i receptywne komparatystyki.

3.        Interdyscyplinarność w literaturoznawstwie porównawczym.

4.       Lingwistyka porównawcza.

5.       Językoznawstwo ogólne i lingwistyka.

6.       Przekładoznawstwo.

7.       Literatura światowa: poetyka, teoria i historia.

Czasopismo jest indeksowane w  Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/++,p24782122,3.html).

Redakcja

Czyk D. Cz. – dr nauk filologicznych, docent Zakładu filologii angielskiej na Akademii humanistyczno-pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (redaktor naczelny, redaktor naukowy)

Pasicznyk O. W. – kandydat nauk filologicznych, docent Zakładu języka ukrainskiego i literatury na Akademii humanistyczno-pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (zastępca redaktora naczelnego, redaktor odpowiedzialny)

Woroncowa N. G. – kandydat nauk filologicznych, docent, Kierownik Zakładu filologii angielskiej na Akademii humanistyczno-pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu

Czyk O. I. – kandydat nauk filologicznych, docent Zakładu filologii niemieckiej na Akademii humanistyczno-pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu

Danik N. A. – asystent Zakładu filologii angielskiej na Akademii humanistyczno-pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu

Groholska M. –  laborant multimedialnego centrum nauki języka angielskiego na Akademii humanistyczno-pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu

Rada Naukowa

Wieczorek Krzysztof – prof., dr hab. filozofii, Kierownik Zakładu logiki i metodologii języka (Uniwersytet Sląski w Katowicach, Polska)

Wolkow A. R. – prof., dr hab. nauk filologicznych (Czerniowce, Ukraina)

Gajżiunas Silwestras – dr hab. nauk humanistycznych, starszy pracownik naukowy (Instytut literatury litewskiej i folkloru, Litwa)

Zarwa W. A. – prof., dr hab. nauk filologicznych, Kierownik Zakładu literatury światowej i teorii literatury, rektor (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Berdiańsku, Ukraina)

Zymomria I. M. – prof., dr hab. nauk filologicznych, Kierownik Zakładu teorii i praktyki translacji (Użhorodski Uniwersytet Państwowy, Ukraina)

Kuca O. P. – prof., dr hab. nauk filologicznych, prof. Zakładu teorii i metodyki literatury ukraińskiej i światowej (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina)

Limborski I. W. – prof., dr hab. nauk filologicznych, Kierownik Zakładu lingwistyki stosowanej (Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach, Ukraina)

Nariwska W. D. – prof., dr hab. nauk filologicznych, prof. Zakładu literatury światowej (Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Ukraina)

Pachsarjan N. T. – prof., dr hab. nauk filologicznych, prof. Zakładu historii literatury światowej (Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa w Moskwie, Rosja)

Szalahinow B. B. – prof., dr hab. nauk filologicznych, prof. Zakładu krytyki literackiej (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)

 

ВІДГУКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Маєте будь-які запитання щодо нашого часопису? Без вагань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш науковий часопис ще кращим. 

ВІТАЄМО ВАС НА НАШОМУ НОВОМУ САЙТІ!

З 2014 р. працює наш новий веб-сайт, де, окрім інформації про часопис, Ви зможете знайти огляд попередніх випусків. Ми з радістю триматимемо Вас в курсі подій, що відбуваються найближчим часом. Не забувайте відвідувати наш сайт, щоб дізнатися про останні новини.